หน้าหลัก   เกี่ยวกับเรา     บริการของเรา ร่วมงานกับเรา    ความรู้บัญชีและภาษี
 
kk-solution kk-solution kk-solution kk-solution

ก้าวไกลสอบบัญชี   

เครือสำนักงานของเรา ประกอบด้วย สำนักงานธงไทยการบัญชีและทนายความและสำนักงานก้าวไกลสอบบัญชี
เปิดให้บริการธุรกิจทางการบัญชีแบบครบวงจร อันประกอบไปด้วย

- บริการจัดทำบัญชี (Accounting Services) และวางระบบบัญชี (Accounting System Planning)
- บริการด้านภาษีอากรและวางแผนภาษีอากร (Tax Planning)
- บริการงานจดทะเบียนธุรกิจ (Business Registration)
- บริการตรวจสอบบัญชี (Auditing)

    โดยทีมงานนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ร่วม 15 ปี
ในแวดวงธุรกิจทางการบัญชีและตรวจสอบบัญชี

    ท่านจึงมั่นใจและไว้วางใจในบริการที่เรานำเสนอให้แก่ท่านแบบครบวงจรตั้งแต่การจดทะเบียนจัดตั้งกิจการ การวางระบบบัญชีให้สอดคล้องกับการวางแผนภาษีอากร การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี
ตลอดจนการให้คำปรึกษาทางบัญชีภาษีอากร พร้อมจัดการปัญหาด้านภาษีอากรอันยุ่งยากให้กับท่านได้ทั้งหมดแบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน

   

•  บริการด้านจัดทำบัญชีและภาษี

รับทำบัญชี
ยื่นแบบภาษี
วางระบบบัญชี
ปิดบัญชี
จัดทำงบดุล
งบกำไรขาดทุน
ส่งงบการเงินประจำปี

•  บริการด้านการตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี
ส่งงบการเงินประจำ

•  บริการด้านจดทะเบียน

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน จำกัด
จดทะเบียนเลิก
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง แก้ไขต่างๆ
•  บริการด้านที่ปรึกษา
ปรึกษาด้านบัญชี
ปรึกษาด้านภาษีอากร
     
     
 

ค้นหาข้อมูลงบการเงิน ค้นหาข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
 
ค้นหาข้อมูลผู้ทำบัญชี ค้นหาหลักสูตร CPD ผู้ทำบัญชี  
แบบฟอร์ม    
 
 
@ copyright by www.kk-solution.com
**************************************************

You are visitor number 00066873