หน้าหลัก   เกี่ยวกับเรา     บริการของเรา ร่วมงานกับเรา    ความรู้บัญชีและภาษี
 
kk-solution kk-solution kk-solution kk-solution
 
product
accounting audit register consult

ก้าวไกลสอบบัญชี

ค่าบริการทำบัญชี
เริ่มต้นเพียง 1,500 บาท/เดือน

บริการด้านบัญชีและการเงิน

บริการด้านภาษี

บริการด้านประกันสังคม

ก้าวไกลสอบบัญชี

ค่าบริการตรวจสอบบัญชี เริ่มต้นที่ 5,000 บาท

 

ก้าวไกลสอบบัญชี

บริการจดทะเบียน

รับจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านค้า

รับจดทะเบียนแก้ไข เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น

- เปลี่ยนแปลงชื่อ ตรายาง

- สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เพิ่มเติมสาขา

- เปลี่ยนแปลงกรรมการ อำนาจกรรมการ เปลี่ยนแปลงหุ้นส่วน หุ้นส่วนผู้จัดการ

- เพิ่มเติมวัตถุประสงค์

รับจดทะเบียนเพิ่มทุน/ลดทุน

รับจดทะเบียนเลิก/ชำระบัญชี

ก้าวไกลสอบบัญชี

บริการให้คำปรึกษาี

ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน

ปรึกษาด้านภาษี

ปรึกษาด้านประกันสังคม

 
     
 
 
@ copyright by www.kk-solution.com